Om Jolande

Autoriseret psykolog, organisationskonsulent og certificeret Integral Facilitator

Jolande Gröflin Corneliussen

Autoriseret klinisk psykolog, organisationskonsulent og certificeret Integral Facilitator

Forskellighed og mangfoldighed

Der er ikke kun én rigtig måde at gøre tingene på – og der findes ikke kun én sandhed.

Denne tråd er vævet gennem mit liv, og er for mig en stor styrke og kilde til empati. Vi mennesker er forskellige, og der er behov for, at vi giver plads til mangfoldighed. Arbejdet med mennesker, der står i udfordrende og konfliktfyldte situationer, motiverer mig dagligt til at forblive nysgerrig på, hvordan vi oplever verden på hver vores måde.

Jeg er opvokset i Schweiz, har gået på gymnasiet i Wales, har studeret i flere universitære miljøer og arbejdet i tre forskellige lande. Jeg er uddannet klinisk psykolog fra Universitet Amsterdam i 2007 og autoriseret ved Psykolognævnet (DK) i 2010.

Jeg bruger mine erfaringer og min evne til at skifte perspektiv og turde se og forstå situationer og oplevelser fra flere sider i mit professionelle arbejde. Både som facilitator af udviklingsprocesser, som supervisor og som coach og terapeut.

Jeg arbejder med mennesker, der arbejder med mennesker

Som facilitator er jeg lyttende og empatisk med et skarpt blik for kropssprog og det, der foregår både over og under bordet. Jeg brænder for at sætte mennesker og systemer i bevægelse og udvikling og tør udfordre det bestående ­– dog altid med respekt for den enkelte og med øje for det overordnede mål: at styrke organisationens kerneopgave.

Min tilgang er nysgerrig, kreativ og undersøgende og er funderet i et humanistisk menneskesyn og en tro på det professionelle og personlige ansvar.

Jeg tilbyder jer et rum til undersøgelse og refleksion af jeres faglighed. Vi ser også på samspillet med for eksempel elever, borgere, kollegaer og ledelse samt på, hvad arbejdet gør ved én som professionel. Det er ikke altid et nemt sted at være, men det er i det rum, vi finder guldet – og en fælles vej frem mod trivsel for flest mulige.

Erhvervserfaring

2018 –
Selvstændig
Facilitering af individuelle- og gruppeprocesser med inddragelse af oplevelses-, mentale og kropslige elementer både i Danmark og i internationale sammenhænge
2017 Seniorkonsulent, PsykologCompagniet, DK
Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelse på bosteder og på folkeskoler i både almenregi og specialregi ofte med afsæt i Low Arousal og perspektivskifte
2007 – 16 Klinisk psykolog, PsykologCompagniet, DK
Bred erfaring i at arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser (ADHD, Autismespektrumtilstande, udviklingshæmning, samt andre psykiatriske diagnoser) i form af undersøgelser, diagnosticering, rådgivning, samtaler og undervisning
2003 – 05 Lektor på Institut for Kommunikationsvidenskab og Institut for Statskundskab, Universitet Amsterdam, NL
2001 – 02 Konsulent/Forsker, ES&E (Konsulent- og forskningsvirksomhed), Den Haag, NL

Uddannelse/Efteruddannelse og træning 

Jeg er i løbende supervision – både individuelt og i grupper – da jeg ser det som essentielt for mit professionelle virke at få ny viden, inspiration og konstruktiv sparring på min måde at arbejde på. Mine supervisorer har blandt andet fokus på neurodiversitet og Low Arousal/afstemt pædagogik, gruppedynamikker og organisationspsykologi, psykoterapi og min personlige udvikling.

2018     1-årig uddannelse som Certified Integral Facilitator, Ten Directions (European cohort)
2014     2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi, Inpraxis, Danmark
2010     Autoriseret af Psykolognævnet (DK)
2007     Medlem af Dansk Psykolog Forening
2007     Master of Science (Msc) in clinical psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, (NL)
2000     Træningsforløb som konsulent, Nederlands Pedagogisch Instituut voor Organisatieontwikkeling, Zeist, NL
1999     Drs. Politicologie (svarende til cand.scient.pol), Universiteit van Amsterdam (UvA), NL
1994     IB (International Baccalaureate), United World College of the Atlantic, Wales, GB