Terapi og coaching

Forandring og udvikling kræver bevægelse. Og for der kan ske bevægelse, må man lytte. Lytte ind i situationen. Stoppe op, og mærke beatet for at finde den respons, der bevæger.

Terapi – Tid og rum til fordybelse

I terapien skaber jeg et trygt rum, hvor der er plads til at du kan fortælle og lytte, stoppe op, mærke efter, og hvor der gennem vores interaktion opstår bevægelse og nye muligheder for indsigt og udvikling.

I mine terapisessioner bliver der fortalt, reflekteret, grinet, grædt og frem for alt med nysgerrighed og accept lyttet til, hvad der er vigtigt for dig her og nu. For det er i den proces, der opstår bevægelse.

Sammen udforsker vi et emne, en udfordring eller en oplevelse, der kalder på opmærksomhed. Jeg faciliterer en livlig proces, som hjælper dig med at forstå dig selv og dine omgivelser bedre, så du bliver rustet til at tage de næste relevante skridt i dit liv.

Mine klienter

Mine klienter er meget forskellige – både hvad angår deres alder, livshistorier, daglige udfordringer og de problemstillinger de bringer med.

Bokser du i dagligdagen med udfordringer, som kan være knyttet til en autismespektrumtilstand, eller oplever du måske jævnligt at handle impulsivt, have sort-hvide tanker og let blive over- eller understimuleret, så har jeg i samtalerne fokus på at skabe større forståelse, ro og overblik, samt finde frem til de strategier, der gør hverdagen lettere for dig. Udover at skabe et trygt og empatisk rum, bruger jeg visualisering i samtalen og anvender modeller som for eksempel stressmodellen og affektkurven.

Jeg tilbyder samtaler på flere sprog: dansk, engelsk, tysk, schweizertysk og hollandsk.

“When someone really hears you without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you, without trying to mold you, it feels damn good…”

Carl Rogers

“When someone really hears you without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you, without trying to mold you, it feels damn good…”

Carl Rogers

Coaching – Helhedsorienteret forandring

Du formulerer din udfordring. Jeg coacher dig.

I mit coachingrum understøtter jeg dig i at få tryghed og klarhed i forhold til dine ressourcer, dine roller og dit virke – uanset om din udfordring er på det professionelle eller private plan. Du får mulighed for at lytte efter og bedre forstå, hvilke udfordringer du står overfor, og hvilke samarbejdsmæssige og organisatoriske interaktioner, du er en del af. Sammen afklarer og udvikler vi konkrete næste skridt. Jeg understøtter dig professionelt i processen, og inddrager oplevelses-, mentale og kropslige elementer så du kommer trygt og styrket frem til, hvad din bevægelse for at skabe forandring skal være.

Jeg coacher både private, ledere og ledelsesteams.

Jeg tilbyder coaching på flere sprog: dansk, engelsk, tysk, schweizertysk og hollandsk.