Kompetenceudvikling

Et kompetenceudviklingsforløb er et længere udviklingsforløb, hvor I tilegner jer nye færdigheder og kompetencer med den professionelle praksis i centrum.

Et længere forløb fremmer udvikling og kompetencer

Kompetenceforløb har ofte som mål at introducere viden og nye forståelser af praksis samt at bidrage med at ændre konkrete handlinger for at styrke organisationens kerneopgave. Emner kan for eksempel være: konflikthåndtering, perspektivskifte og inkluderende miljøer, Low Arousal og afstemt pædagogik, forældresamarbejde, samt evaluering og justering af pædagogiske indsatser.

Mine kompetenceforløb løber typisk over et halvt år til et par år, hvor jeg er tilknyttet en skole, en institution eller en offentlig afdeling, og arbejder med hele personalegruppen i forskellige læringsforløb efter aftale.

I et forløb er der typisk fokus på at fremme personalets kompetencer og personalets muligheder for at få disse kompetencer i spil i praksis gennem deres eksisterende samarbejde. Det er gennem anerkendelsen af det eksisterende samspil og nysgerrigheden på egen praksis, at udvikling sker.

Ledelsen er altid involveret i udviklingsforløbene for at sikre mulighed for, at de nye forståelser og kompetencer implementeres og forankres i dagligdagen.

Målrettet undervisning i grupper

Mine forløb er typisk modulopbyggede og starter med en eller flere fælles undervisningsdage for hele personalegruppen – suppleret med efterfølgende kortere læringssessioner for teams eller tværgående grupper. Her arbejder vi i dybden med udvalgte emner, kompetencer og konkrete metoder i teori og praksis.

Modulerne bliver planlagt efter, hvad I har behov for – altid med det overordnede mål at styrke organisationens kerneopgave.

Supervision og coaching kan indgå i kompetenceforløbene efter nærmere aftale.

Jeg omsætter altid teori til praksisnær undervisning med konkrete eksempler fra jeres egen hverdag. Det betyder, at I hurtigt kan afprøve, hvordan det virker og opleve gode resultater.

Ledelses- og organisationsudvikling

Mange organisationer opdager, at deres ønske om at introducere, implementere og forankre ny viden og nye forståelser af praksis i deres organisation er tæt forbundet med det interne samarbejde og organisationens kultur. Mange udviklingsforløb starter med et forløb til medarbejderne og går hånd i hånd med eller bliver i løbet af processen udvidet med et udviklingsforløb til ledelsen. Dette kan have form af coaching, refleksionssessioner og/ eller workshops.

Samarbejdspartnere

På større kompetenceudviklingsforløb inddrager jeg samarbejdspartnere. Blandt andre autoriseret psykolog Thit Jensen, som jeg har arbejdet sammen med i mange år.