Kurser og workshops

Mine kurser og workshops er en mulighed for at dykke ned i et afgrænset emne. Undervisningen er lagt an på en høj grad af deltagerinvolvering samt på praktiske og oplevelsesorienterede øvelser.

En skræddersyet og praksisnær kursusdag

Mine kurser giver mulighed for at dykke ned i et afgrænset emne. Undervisningen er lagt an på en høj grad af deltagerinvolvering samt på praktiske og oplevelsesorienterede øvelser.

Er I nysgerrige efter at finde ud af, hvad Low Arousal er, og om det er noget for jeres institution? Den bedste måde er at afprøve det i praksis i form af et kort introduktionskursus.

Vil I gerne vide, hvad I kan gøre individuelt, kollegialt og som ledelse, når konflikterne er i rummet? Så er et kursus i konflikthåndtering med opfølgning en god start.

Alle kurser inkluderer et formøde, så indholdet bliver skræddersyet til jeres hverdag. Et introduktionskursus varer 1 dag og giver jer masser af inspiration til at retænke konflikter med jeres borgere eller med hinanden. Mange organisationer vælger også at følge kurset op med en til flere læringssessioner, hvor vi samler trådene og bruger erfaringerne med den nye viden fra hverdagen. Kursernes fokuspunkter kan være forskellige og afstemmes efter jeres organisations behov.

Aktuelle kurser

  • Konfliktstile og konflikthåndtering
  • Low Arousal – Menneskesyn, principper og metoder
  • Personale og Low Arousal – Hvordan håndterer vi som personale vores egen og fælles arousal på arbejdspladsen
  • Viden om autismespektrumtilstande. Kurset har til formål at øge medarbejdernes forståelse for borgernes problemstilling og behov

Kontakt mig for at høre mere om et kursus til jeres virksomhed.

“Between the stimulus and response there is a space and in that space there is your power and freedom”

Viktor Frankl

Korte og intense workshops

Mine workshops er en mulighed for at dykke ned i et afgrænset emne. Varigheden er typisk 1 til 2 dage, og de tilbydes enten internt i organisationen eller med deltagere, der kommer fra forskellige organisationer og institutioner.

”Gør konflikten til din læremester” og ”Ledelsesmæssig klarhed og fleksibilitet” er to eksempler på mine workshops. Jeg udvikler løbende workshops/master classes inden for forskellige emner. Udover teoretisk vidensformidling er workshoppen lagt an på en høj grad af deltagerinvolvering. I løbet af dagene arbejder deltagerne med deres professionelle og personlige udvikling i relation til emnet. Der er rum til selvrefleksion, praktiske og kropslige øvelser samt erfaringsudveksling i grupper. Dagene byder på intensitet, seriøsitet, humor og tid til at lytte til sig selv og andre.

Send en e-mail til psykolog@jo-lande.com, hvis du vil høre mere om kommende workshops.