Supervisionsforløb til ledere, der arbejder med Low Arousal-tilgangen

At tage ansvar er noget vi gør sammen – men hvordan, og hvad er der brug for?
Det kan være udfordrende at være leder, når både borgere, medarbejdere eller pårørende er frustrerede, og det kan være vanskeligt og ensomt at stå som leder, når følelser som afmagt og vrede kan fylde i samtalen om den pædagogiske praksis.

I dette forløb får du sammen med andre ledere mulighed for at dele besværligheder, glæder og dilemmaer ved arbejdet som leder med Low Arousal-tilgangen.

Supervisionsforløbet består af 4 eftermiddage.
I supervisionen kommer din oplevelse, faglighed og professionelle virke som leder i fokus. Vi vil se på hvordan du som leder kan udvikle den pædagogiske praksis med fokus på empati, omsorg og respekt i samspil med borgere og medarbejder. Vi reflekterer sammen over din egen og de andres praksis, så du herigennem kan blive inspireret til at forstå og hvile bedre i din rolle som leder.

Supervisorer
Forløbet faciliteres af Thit Jensen og Jolande Gröflin Corneliussen, autoriserede psykologer, som har mere end femten års erfaring med at undervise og tilbyde supervision med fokus på Low Arousal-tilgangen. Deres intention er at skabe mulighed for at både lederens, medarbejdernes og borgernes perspektiver får plads på en måde, så den pædagogiske praksis kan udvikles med empati, respekt og omsorg.

Hvis du er nysgerrig og vil høre nærmere om forløbet, så ring til Thit på 3134 7564 eller Jolande på 6061 5922.

Praktisk
Målgruppe: Ledere af specialiserede tilbud på børne- og voksenområdet
Tid: Fredage fra kl. 12.30 – 15.30: den 13. september, 25. oktober, 29. november og 10. januar
Antal deltager: Minimum 4 og maksimum 7 deltagere
Sted: Adelgade 48, København K
Pris: 9.600 kr. (ekskl. moms)
Tilmelding: Send en e-mail til mail@thit-jensen.dk eller psykolog@jo-lande.com senest 30. august. Faktura tilsendes ved tilmelding.